Båter

Tanken er at denne menyen vil vokse betydelig og bli vår “skeppsregister”.

Forhåpentligvis vil vi finner her en masse fakta om hver båt, historiker, utstyr, etc..

Bli medlem ved å registrere deg kan du også redigere dataene på egen båt. Eller mail til stefan@kanalcharter.se så leiren jeg setter materialet.

Husky Dane 1000 Gabriella på Göta kanalMoby Dick