Verdt å lese

Under denne menyen håper vi å finne tester, Håndbøker (for båter, motorer, backslag mm). Bare skann og post eller e-post til stefan@kanalcharter.se.